Haldus – see on mugavus, universaalsus, majanduslik mõtlemine

Enamasti vajatakse kinnisvara korrashoiu tagamiseks väga paljusid iseseisvaid tegevusi. Nimetatud teenused (haldamine, omanikukohustuste täitmine, tehnohooldus, heakorratööd) on minimaalne tegevuste kompleks, mille täitmine peab tagama ja säilitama ohutuse korrashoiuobjekti kasutamisel. Nimetatud komplekstegevused on reeglina vahendatavad teenused, mille sisu ja maht ei pruugi olla väga universaalne ning mis sõltub paljuski korrashoiuobjekti eripärast ja selle kasutajate soovidest (näiteks remonttööd, arendamine, tarbimisteenused, tugiteenused). Oluline on teenuste tagamiseks vajaliku haldusmudeli ja korraldusmeetodi valik (kas teostada ise või osta vastavad teenused sisse).

Martland OÜ pakubki oma abi kinnisvara juhtimisel ja korrashoiul st. aitab koostöös kinnisvara omanikuga või valdajaga säilitada kinnisvara, tagada tehnosüsteemide funktsioneerimine ning luua lisaväärtusi millised loovad hea kasutajakeskkonna.

Meie pakutavad teenused toetuvad kolmele põhisambale: kinnisvara juhtimisteenus (tuntud ka Valitseja teenusena), äri- ja tootmishoonete haldusteenus ning halduri teenus.

Tutvu lähemalt kõigi meie teenustega