Pöördumine

 
Head kliendid ja koostööpartnerid
 
Martland OÜ ettevõtetest on tänaseks kujunenud keskmise suurusega   kinnisvarateenuseid pakkuv ettevõte Eestis. Meie töötajate pikaaegsed kogemused, professionaalsus ning lai teenuste valik on peamised mõjurid edukuse ning uudsete väljavaadete kujunemisel.

Eesti kinnisvaraturu areng on Martland OÜ arengule omakorda hoogu lisanud. Eesti riigi suhteliselt liberaalne majanduskeskkond, laialdased võimalused kinnisvara omandamisel ning madalad omanikumaksud on võimaldanud arendajatel, ehitajatel ning teistel kinnisvaraspetsialistidel ka kogu turu arengut positiivselt mõjutada.

Mis on Martland OÜ eduteguriteks? Kindlasti on selleks kõigi meie töötajate maksimumi piiril antud tööpanus, kindlasti ka julgus võtta kaalutud riske kinnisvara majandamisel. Kõike seda oleme saanud teha meid usaldavate partnerite toel. Oleme veendunud, et ka kinnisvaraäris peab kokkulepetest kinni pidama ning tänase hetkekasu taga nägema pigem kõigi ettevõtete tulevikuväärtust.

Kuhu plaanime jõuda järgmises arenguetapis? Meie selgeks visiooniks on olla parim partner oma kliendile, koostööpartnerile ja kolleegile. Kokkuvõttes pingutame ennast jätkuvalt meie klientide kui isikute huvide nimel, pidades silmas, et kinnisvara kui keskkond on vahend inimeste huvide teenimisel – parem kodu, mugavam ärikeskus, kaasaegsem büroo. Soovime saada Teie lahutamatuks partenriks kinnisvaraga majandamisel.

Teie Martland OÜ

 
 
Martland OÜ  ::  Laki tn 3  ::  10621 Tallinn  ::  Tel. 670 6006  ::  GSM: 53 440 551  ::  E-mail: info@martland.ee