Halduri teenus

Halduslepingu sõlmimisel määrab Martland OÜ kliendile personaalse halduri, kes haldab kinnisvara vastavalt omaniku antud volituste piires.

Kinnisvara halduri poolt teostatavad tööd:

  • Kinnisvara haldur valmistab ette omaniku huvidest tulenevalt korrashoiustrateegia ja korrashoiukava.
  • Kinnisvara haldur nõustab kinnisvara omanikku kõikides kinnisvaraga seonduvates küsimustes.
  • Lisaks valmistab ette hankedokumendid ja kõik korrashoiutööde ja teenuste ning kinnisvara kasutamise lepingud.
  • Koordineerib ja kontrollib teenuste osutajate tegevust, s.h. omaniku poolt sõlmitud lepingute täitmist.
  • Organiseerib remonttööd ja nende järelevalve.
  • Kinnisvara haldur esitab perioodiliselt kirjalike aruandeid kinnisvara omanikele.