Äri- ja tootmishoonete haldusteenus

Haldusjuht või haldusleping

Iga ettevõte vajab oma põhitegevuse alal edu saavutamiseks suuremal või vähemal määral tugiteenuseid. Nii on aeg-ajalt vaja omataval või renditaval kinnisvaral teha remonttöid, organiseerida valvet, koristamist jms.

Kõik tugiteenused ühe lepinguga

Martland OÜ pakub võimalust kõik kinnisvaraga seotud tugiteenused sisse osta ühe lepingu sõlmimisega. Kliendi objekti ülevaatuse ja läbirääkimiste käigus selgitab Haldusfirma välja vajalikud teenused ning teeb pakkumise nende komplektseks lahendamiseks. Sõltumata teenuste tegelikust toimumise ajast, saab klient nende eest tasuda aastaringselt püsiva kuumaksega. Halduslepinguga kaasneb kliendile alati personaalne haldur (klienditeenindaja), kes omades kinnisvara haldamise alal head ettevalmistust ja kogemusi, asub sisuliselt täitma kliendi haldusjuhi kohustusi. Vastavalt vajadustele võib haldur viibida kliendi kontoris täiskohaga, osaliselt või osaleda vaid kindlatel töökoosolekutel. Viimase variandi puhul on haldur ka pidevalt kättesaadav telefoni teel. Halduri täpsed töökohustused ja volituste piirid sätestatakse halduslepingus. Samas on haldur alati valmis täitma ka erakorralisi ülesandeid, mida kliendi volitatud esindaja talle annab.

Halduslepingu plussid

 • Kõik töötajad saavad keskenduda 100% firma põhitegevusele
 • Firma hoiab kokku haldusjuhi palga-, töökoha- ning muudelt kaudsetelt kuludelt
 • Firma ei pea endale soetama tugiteenuste tegemiseks vajalikke töövahendeid
 • Haldusjuhtimine teenusena on mugav ja paindlik, firma arenedes on teenuse mahud kergesti muudetavad
 • Kogu tugiteenustega seotud suhtlemine toimub läbi ühe konkreetse inimese.
 • Haldusfirma haldurit toetavad haldusfirma erinevate valdkondade spetsialistid, mis tagab kõikide üleskerkivate probleemide kiire lahendamise
 • Väheneb ettevõtte personalitöötaja ja raamatupidamise koormus
 • Firma tugiteenuste kulu on kuude lõikes stabiilne


Halduslepingu ulatus

Hetkel pakub Martland OÜ halduslepinguga lahendusi järgmistele valdkondadele:

 • Haldusjuhi teenus
 • Tehnosüsteemide hoolduse ja remonditööde teenus
 • Siseruumide hooldus
 • Majahoidjateenus
 • Jäätmete kogumise ja äraveo teenus
 • Avariiteenus