Nõustamine

Aitame Teile leida sobiliku haldusmudeli vastavalt kinnisvara iseloomule. Kindlasti arvestame ka omaniku/valdaja soovidega silmas pidades sealjuures seadusandlikke õigusakte.

Viime läbi haldusauditi selgitamaks kas olemas olev halduskorraldus katab vajaliku ulatuse ning kas see on ka piisav tagamaks kinnisvara jätkusuutliku toimimise.

Korraldame vajadusel erinevate ehitustarindite, tehnosüsteemide ja nende osade ülevaatusi hindamaks süsteemide seisukordi.

Ehitustarindid:

 • Katus - Ülevaatuse käigus vaadatakse üle katusekonstruktsioonid pööningult kõrgema ja madalama hoone katuseosa ulatuses. Kontrollitakse katusekatte materjali ning sarikaid ja penne.
 • Põhikonstruktsioonid - Kontrollitakse hoone fassadi ja kõike sinna juurde kuuluvat (vihmaveesüsteem).
 • Siseviimistlus - Kontrolli käigus antakse hinnang ruumide siseviimistluse hetke olukorrale.
 • Avatäited - Kontrollitakse akende ja uste raamistikku, sulgmehhanismide korrasolekut ning soojapidavust.

Tehnosüsteemid:

 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteem - Vee- ja kanalisatsioonisüsteemist kontrollitakse külma ja soojaveetrasse, kanalisatsiooni trasse ja nende korrasolekut
 • Soojasüsteem - Vee- ja kanalisatsioonisüsteemist kontrollitakse külma ja soojaveetrasse, kanalisatsiooni trasse ja nende korrasolekut.
 • Elektrisüsteem - Elektrisüsteemist kontrollitakse peakilp, kaablid, pistikupesad, elektripaigaldiste skeemide ja jooniste olemasolu ning käidu kontrolli päevikut.
 • Tehnilise valve süsteem - Kontrollikäigus selgitatakse valvekeskseade, saatjate olemasolu ja nende asukoht. Signaali jõudmist peapulti ja sealt edasi keskusesse.
 • Tuletõrje automaatsüsteem - Kontrollitakse tulekahjuhäire signalisatsioonisüsteemi keskseadet, andurite ning ühenduste korrasolekut, häire ahelate tööd ning häiresignaalide edastust turvafirmasse. Samuti kontrollitakse andurite tsoonide vastavust tegelikusele ja dokumentide korrektsust.

Anname hinnangu kinnisvara kasutusotstarbele.

Kasutusotstarve

 • Ehitisega seotud haldus/hooldus lepingud - Vaadatakse üle kõik kehtivad lepingud millised on sõlmitud kinnisvara haldamiseks/hooldamiseks. Peale seda antakse hinnang nende otstarbekusele
 • Ehitusega seotud üürilepingud - Vaadatakse üle kõik kehtivad üürilepingud ning nende “koosseis”. Peale seda antakse hinnang nende majanduslikusele.
 • Ruumijaotus - Antakse hinnang ruumijaotuse otstarbekusele. Eesmärgiks saavutada võimalikult tõhusam ruumikasutus, üldkasutatavate ruumide minimaliseerimine.

Martland OÜ leiab vastava ala spetsialistid, kes teostavad objektil ülevaatuse. Ülevaatuse käigus selgitatakse objektil valitsev olukord ja märgitakse ära puudused mis hetkel valitsevad ja tehakse ka ettepanekud millele tuleks tulevikus tähelepanu pöörata.

Sellisest üldauditist kujuneks ka välja õiglane hind, arvestades hoone hetkeseisu ja amortiseerumist.