Jäätmete kogumise ja äraveo teenus

Käesoleva teenuse eesmärgiks on korraldada tellija halduses oleva hoone juures tekkivate jäätmete kogumist ja äravedu. Jäätmekonteinerite tühjendamise sagedus määratakse kokkuleppel ning kogemustel tuginedes. Kliendil on alati võimalik muuta vajaminevate konteinerite suurust, kogust ja nende tühjendamise sagedust. Samuti on võimalik tellida Halduri kaudu suuregabariidiliste jäätmete äravedu.