Avariiteenus

Avariiteenus – ehitise tehnosüsteemide (vee-, elektri- ja küttesüsteemis tekkivate probleemide) rikete lokaliseerimine.

Avariiteenus sisaldab:

  • avariiteate saabumisel fikseeritakse teataja, kuupäev ja kellaaeg ning avarii sisu;
  • veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade viivitamatut lokaliseerimist maksimaalselt 2 tunni jooksul;
  • avariiteate saabumisel viivitamatult kõigi vajalike töövahenditega varustatud avariiremondibrigaadi saatmist objektile.